South Africa Powered by Trendolizer

Dit zijn de 3 finalisten in 'De Mol' (poll)

Trending story found on www.hbvl.be
Na het vertrek van Sam zijn ze nog met vier. Drie kandidaten en één mol. Davey, Annelies, Eline en Robin vliegen naar Johannesburg voor dag 15 van ‘De Mol’...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments