South Africa Powered by Trendolizer

Hinihinalang mangangaso, patay nang lapain ng mga leon

Trending story found on news.abs-cbn.com
Hinihinalang mangangaso, patay nang lapain ng mga leon
Nakita ang ilang bahagi ng katawan ng biktima sa may talahiban ng isang pribadong game park sa Limpopo, isang probinsiya sa hilaga ng South Africa.
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments