South Africa Powered by Trendolizer

Onderhoud: Twee slimkoppe praat oor hul matriekuitslae

Trending story found on www.youtube.com


Johannesburg, 3 Januarie 2019 - Douw Steyn en Clara Pretorius van Helpmekaar Kollege in Johannesburg het albei agt onderskeidings behaal in hul matriekeindeksamen. eNuus het hulle uitgevra oor die resep vir hulle sukses en hul toekomsplanne.
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments